Revisie 29-10-2022.

 1. Algemeen
  1. Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.roojerkwis.nl bedoeld.
  2. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle afzonderlijke deelnemers.‌
 2. Teams
  1. Er is geen maximum gesteld op het aantal leden binnen een team.
  2. Elk team kent één van de teamleden toe als contactpersoon voor de organisatie.
  3. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk via email en uitsluitend met de contactpersoon.
  4. Het “kwishonk” van een team tijdens de kwisdag bevindt zich op één adres in Stramproy en alle teamleden worden geacht om vanuit deze werkplek aan de RoojerKwis deel te nemen.
  5. Een team is gerechtigd tot deelname indien hun contactpersoon een schriftelijke bevestiging van de inschrijving van de organisatie heeft ontvangen.
 3. Inschrijven
  1. Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het inschrijfformulier op de website volledig ingevuld binnen de inschrijvingstermijn te versturen en het inschrijfgeld tijdig te voldoen.
  2. Indien er een maximum is gesteld aan het aantal deelnemende teams dan zal de volgorde van inschrijving bepalend zijn voor deelname.
  3. Bij aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team ook een teamnaam op te geven. Deze naam mag maximaal 40 karakters lang zijn.
  4. Inschrijven kan tot en met 1 september 2022 23:59 uur.
  5. Annuleren voor 8 september 2022 is kosteloos mogelijk. Na deze datum is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk vanwege gemaakte kosten.
 4. Deelname
  1. De organisatie stelt een vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor de RoojerKwis zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar.
  2. De RoojerKwis vindt plaats op zaterdag 15 oktober 2022. Het ophalen van de vragenboekjes kan tussen 18:00 en 18:30 uur. Klokslag 23:00 uur dienen de antwoordboekjes hier weer ingeleverd te zijn.
  3. Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de kwisdag tijdig haar vragenboekje ophaalt en inlevert.
  4. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekjes niet tijdig ophalen of inleveren. Restitutie van inschrijfgeld is dan vanwege gemaakte kosten niet mogelijk.
  5. Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de “reguliere” algemene vragen en de vele vragen over Stramproy staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men de deur uit zal moeten om het antwoord te vinden. Alle instructies voor de vragen en opdrachten zijn in het vragenboekje opgenomen.
  6. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen op het antwoordenblad eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boekje mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd.
  7. Voor diverse vragen zullen één of meerdere teamleden de openbare weg op moeten. Ondanks een bepaalde tijdsdruk wordt van deelnemers verwacht zich te houden aan de geldende verkeersregels, met eventuele weersomstandigheden rekening te houden en respectvol om te gaan met andere deelnemers. Overtreding van (morele)regels kan tot uitsluiting leiden.
   Als organisatie juichen wij verplaatsing op de fiets toe.
 5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen
  1. De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisdag op hun juistheid beoordeeld en voor de goede antwoorden worden punten toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die deel uitmaken van de RoojerKwis. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Als er na de puntentelling sprake is van een gelijke eindstand, dan is het tijdstip van inschrijven bepalend (eerste inschrijver heeft dan een voordeel).
  2. Alle antwoorden op de vragen zullen na de prijsuitreiking op de website worden gepubliceerd. De uitslag van de RoojerKwis is bindend en staat niet ter discussie.
  3. De organisatie bepaalt hoeveel teams in de rangschikking van hoog naar laag welke prijs kunnen winnen. Het totale aantal prijzen is afhankelijk van inschrijfgelden, sponsoring en giften.
  4. De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden op de finaledag van de RoojerKwis, welke op vrijdag 28 oktober 2022 plaats zal vinden.
 6. Tenslotte
  1. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de RoojerKwis. Deelnemen aan de RoojerKwis is dus geheel op eigen risico.
  2. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
  3. Door mee te doen stemt u in dat er foto’s van u en uw team op social media kunnen komen.
  4. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele storingen gerelateerd aan website en internet.
  5. Door het inschrijfgeld te voldoen geef je blijk van kennis van en instemming met dit reglement.

Sponsors Zilver

 • Colaris.jpg
 • Jumbo_2.JPG
 • DSW_2.PNG
 • Wecoat.jpg
 • DPS_2.jpg
 • WBM_2.jpg
 • JuwelenRoos.jpg

Sponsors Brons

 • Ekon_2.jpg
 • Maroybar_2.jpg
 • Steijver_2.JPG
 • GeitenMelkerijStramproy-2020.jpg
 • NieuwVosseven.jpg
 • DH Zonnewering.jpg
 • ErwinRoefs.jpg
 • Benelux_2.png
 • JoostSnijders.jpg
 • Puur.jpg
 • Keijers-2020.jpg

Vrienden RoojerKwis

Bistro Koos|Hubo de Koster|Drogisterij Aendekerk
Gebr. Ament Metaalbewerking|Agro Clean Nederland B.V
Schoonheidssalon Monique Peerlings|Restaurant De Luifel
Diana's Hairstudio